Ako dođete.

Ako bi mogao pokucati
na moja vrata sa dvije
šalice čaja i život u svojim rupicama sa
osmjehom na rukama, i sa tim maho
vim zelenim očima koje bi me ubilo

Spr
eman sam da se osvjež
im na tvom licu, ako si u bilo kojo
j situaciji, draga, spreman sam d
a napravim svako pismo iz bačvi jezika u chat svijetu.

Želim da osetim na oltaru mog a
guş, dah mojih ušiju,
glas zvuka nade od m
og srca da nađem život
u rukama reči noći masiva obećanja.

Dođi dok je moja nepomjerena duša odvoj
ena od šutnje mojih koljena kada krvarim u
odsustvu koljena kada mi ne
dostaje tvoj slog.

Pa, jeste. . .

James Oldham

Yayınlayan

mavi_patikli

Yarım Kalan Bendim Aslında... Bir İhtilal Kadar Yalnızım...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.