Децата са винаги деца…

Децата са просто деца…

Децата са само деца. Докато това е необходимо, за да бъдат наречени в началото на улицата, докато играят по улиците, това е Честит рожден ден на нашите деца, които докоснаха мръсни ръце в мръсен свят!! Отсега нататък се надявам да имам вашия безупречен живот #23nisankutluolsun да отпразнуваме празниците, които предлагате от векове, за да бъде задачата да възкреси поколението, което ходи в светлината ти, да кажеш на всички, да те запознаят с врата ни е дългът Атам  Той е лидер, който напуска фестивала, а не ДРАМАТА на децата…. #23nisankutluolsun —

Ако дойдеш…

Ако можехте да почу
квате на вратата ми с
две чаши чай и живот в трапчинките си
с усмивка на ръцете, и с тези з
елени очи, които биха ме убили.

Гот
ов съм да се освежя
по лицето ти, ако си във всяка си
туация, Скъпа моя, аз съм готов
да направя всяко писмо от езика на главата в чата.

Искам да почувствам пред олтара на моя Агуш,
дъха на ушите ми, гласът на зв
ука на надеждата на дланта на
сърцето ми, за да намеря живот
в ръцете на словата на нощната мошива на обещанията

Ела, докато моята Емигрирала душа е отделена от м
ълчанието на коленете ми, когато кървя в отсъствиет
о на коляното ми, когато ми липсваш
сричка учебна програма

Ами, така е. . .

Джеймс Олдъм