Deca su uvek deca.

Djeca su samo djeca…

Djeca su samo djeca. Iako je neophodno da ih zovu ranije na ulici dok se igraju na ulicama, to je sretan rođendan našoj djeci koja su dodirnula prljave ruke u prljavom svijetu! Od sada, nadam se da ću imati tvoje besprijekorne živote #23nisankutluolsun slaviti praznike koje si nudio vekovima, da budeš zadatak podizanja generacije koja hoda po tvom svetlu, da bi svima rekla, da te upozna sa našim vratom je dužnost atam.  To je lider koji napušta FESTIVAL, a ne DRAMA djece…. #23nisankutluolsun.

Ako dođete.

Ako bi mogao pokucati
na moja vrata sa dvije
šalice čaja i život u svojim rupicama sa
osmjehom na rukama, i sa tim maho
vim zelenim očima koje bi me ubilo

Spr
eman sam da se osvjež
im na tvom licu, ako si u bilo kojo
j situaciji, draga, spreman sam d
a napravim svako pismo iz bačvi jezika u chat svijetu.

Želim da osetim na oltaru mog a
guş, dah mojih ušiju,
glas zvuka nade od m
og srca da nađem život
u rukama reči noći masiva obećanja.

Dođi dok je moja nepomjerena duša odvoj
ena od šutnje mojih koljena kada krvarim u
odsustvu koljena kada mi ne
dostaje tvoj slog.

Pa, jeste. . .

James Oldham